Quy trình tra mã phụ tùng

0
4507

1. Đăng nhập tài khoản thành viên

Bước 1. Vào Trang chủ Garatructuyen: https://garatructuyen.com/

Bước 2. Vào Tổng kho phụ tùng.

Bước 3. Vào Tổng kho trong nước.

Bước 4. Đăng nhập Tài khoản Garatructuyen.

2. Tra mã phụ tùng

Bước 1. Vào “TỔNG KHO PHỤ TÙNG”

Bước 2. Vào “TRA MÃ PHỤ TÙNG”

Bước 3. Trong phần Tra mã phụ tùng có 2 phương pháp tra: Tra theo số VINTra theo thông tin về xe.

Sau đây chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng phương pháp 

A. Tra theo số VIN

Bước 4. Nhập số VIN của xe cần tìm và CHỌN vào “ Tìm kiếm”.

Bước 5. Kiểm tra thông tin xe và CHỌN “ Open” (Mở) để vào tìm từng bộ phận.

Bước 6. Chọn bộ phận chứa mã phụ tùng cần tìm ( có hình ảnh gợi ý cho dễ tìm).

Bước 7. Chọn phụ tùng cần tìm và CHỌN vào “ See prices” (Xem giá) để tìm phụ tùng trong Tổng kho trong nước. Nếu mã này có trong Tổng kho trong nước thì các thông tin sẽ hiện ra, quý khách tiếp tục thực hiện các bước đặt hàng đối với Tổng kho trong nước.

Bước 8. Nếu phụ tùng không tìm được trong Tổng kho trong nước, copy lại mã phụ tùng và tìm kiếm trong Tổng kho quốc tế. Nếu trong Tổng kho quốc tế có mã phụ tùng cần tìm, quý khách tiếp tục quy trình đặt mua phụ tùng trên Tổng kho quốc tế.

B. Tra theo thông tin về xe

Bước 4. Nhập thông tin về xe và CHỌN vào “ Show cars” (hiển thị xe).

Bước 5. Kiểm tra thông tin xe và CHỌN “ Open” (Mở) để vào tìm từng bộ phận.

Bước 6. Chọn bộ phận chứa mã phụ tùng cần tìm ( có hình ảnh gợi ý cho dễ tìm).

Bước 7. Chọn phụ tùng cần tìm và CHỌN vào “ See prices” (Xem giá) để tìm phụ tùng trong Tổng kho trong nước. Nếu mã này có trong Tổng kho trong nước thì các thông tin sẽ hiện ra, quý khách tiếp tục thực hiện các bước đặt hàng đối với Tổng kho trong nước.

Bước 8. Nếu phụ tùng không tìm được trong Tổng kho trong nước, copy lại mã phụ tùng và tìm kiếm trong Tổng kho quốc tế. Nếu trong Tổng kho quốc tế có mã phụ tùng cần tìm, quý khách tiếp tục quy trình đặt mua phụ tùng trên Tổng kho quốc tế.

Biên soạn: Garatructuyen.com