Quy trình đăng phụ tùng

Các “Khách hàng” có nhu cầu đăng tải thông tin phụ tùng lên vào “KHO PHỤ TÙNG TRONG NƯỚC” của garatructuyen thực hiện đầy đủ các bước sau:

Bước 1: Gửi thông tin theo mẫu của “Khách hàng” về Garatructuyen qua Email: info@garatructuyen.com

– Tiêu đề Email: Xác nhận đại lý << tên đại lý>> (tên đại lý là tên sẽ hiển thị trên “KHO PHỤ TÙNG”)
– Tên của “Khách hàng” Ví dụ: Gara Oto Hà A
– Địa chỉ: Địa chỉ hợp pháp của “Khách hàng” ( Sẽ là nơi giao nhận hàng)
– Số điện thoại – Email (Số điện thoại để khách hàng liên lạc + Email – hiển thị trên “KHO PHỤ TÙNG”)
– Thông tin tài khoản ngân hàng: Số tài khoản – Tên ngân hàng – người thụ hưởng – Chi nhánh ngân hàng.
– Số điện thoại của người phụ trách “Khách hàng” ( Số điện thoại này sẽ được garatructuyen gọi điện xác nhận tính xác thực của thông tin cung cấp và giải quyết các khiếu nại sau này của khách hàng)

Bước 2: Garatructuyen sẽ xác thực thông tin “Khách hàng” cung cấp

Bước 3: Gửi Email đến “Khách hàng” về việc “CHẤP NHẬN” hoặc “TỪ CHỐI”

Bước 4: Khi được garatructuyen “CHẤP NHẬN” đại lý. Đại lý sẽ thực hiện theo hướng dẫn sau để đăng tải Phụ tùng lên kho của mình.

 Đăng nhập vào tài khoản Garatructuyen 

Vào mục “Quản lý kho phụ tùng”

Tiến hành “Thêm phụ tùng”

Hoàn thành thông tin các trường như hướng dẫn

Lựa chọn “THÊM PHỤ TÙNG”

Bước 5: Sau khi garatructuyen kiểm duyệt sẽ cho phép Đại lý “ĐĂNG TẢI” hoặc “TỪ CHỐI”

Đại lý có quyền “XÓA” hoặc “CHỈNH SỬA” phụ tùng của mình đã đăng.
Lưu ý:
+ Nếu phụ tùng cùng 1 mã thì chỉ cần đăng 1 hình ảnh
+ Đối với các đại lý có thời gian hoạt động trên garatructuyen >1 năm sẽ được hỗ trợ đăng tải dữ liệu hàng loạt . Đại lý phải gửi yêu cầu về địa chỉ Email: info@garatructuyen.com với tiêu đề Email: Đăng tải dữ liệu <tên đại lý>