Chính sách bảo mật thông tin

0
292

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng tuân thủ các quy định tại Điều 68 đến Điều 73, Mục 1 Bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP.và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các

mục đích:

 • Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;
 • Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng

tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các

chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;

 • Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao

gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;

 • Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có

một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho

phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các

khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân

hóa trải nghiệm của bạn trên sàn giao dịch thương mại điện tử tiki.vn

(ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với

các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới

(iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh

phù hợp với sự quan tâm của bạn.

 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài

khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo

khách hàng.

 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng

thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạm vi thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.

Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực

hiện chủ yếu trên sàn giao dịch thương mại điện tử tiki.vn bao gồm:

họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin

đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập

tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ

đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

 • Bạn tương tác với chúng tôi.
 • Từ những nguồn hợp pháp khác.
 • Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp

khác.

Thời gian lưu trữ thong tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách

hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy

bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được

bảo mật trên máy chủ của garatructuyen.com

Không chia sẽ thong tin cá nhân khách hàng:

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên

thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến

thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần

thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật

các thông tin cá nhân.

 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ

là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến sàn

giao dịch thương mại điện tử garatructuyen.com và khi đó bên thứ ba này

có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình

cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này

tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các

yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân

nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần

thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập,

hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua

sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì

trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

Quyền của khách hàng đối với thong tin cá nhân:

 • Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có

thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân

của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá

nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 03/06/2019

BÌNH LUẬN

Hãy nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn tại đây